Google   Yahoo   All The Web   AltaVista   Kobala Attendeer een kennis 
Help mij om dit forum te laten bestaan! Doneer een vrij bedrag via paypal Doneer 1,30 per telefoon Detecting Community Forum Doneer 1,30 per telefoon Help mij om dit forum te laten bestaan! Doneer een vrij bedrag via paypal
 Zilverkeuren   Mededelingen aangaande het forum  
 RegistreerRegistreer   Log inLog in 
Detecting Community Forum -> Detectie Encyclopedie Het is nu Wo Jun 19, 2024 22:10
Detectie Encyclopedie is 675.057 maal geraadpleegd
 
 Categorie    
 5  -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  -  Alles
Grootste informatiebron: WikiPedia
  
  
bos Algemeen
Bos is een begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat met de daarbij behorende ondergroei van planten en struiken. De kruidlaag is de laag planten tot 135 cm hoog en de struiklaag is die van 135 tot 800 cm hoog. Daarboven wordt van de bomenlaag gesproken.

bos had oorspronkelijk een andere betekenis. Net als in een bos bloemen is een bos een groep bomen. Dit verklaart ook het spreekwoord "door de bomen het bos niet zien". In een bos kwamen grote grazers voor, deze hielden open terrein open totdat er stekelige begroeiing als braam en meidoorn opkwam, eikels werden aan de rand door de vlaamse gaai of de eekhoorn verstopt als wintervoer. Sommige eikels werden niet teruggevonden en waren het begin van een nieuw bos.

Wanneer je over moderne natuurontwikkeling spreekt, dan heb je productiebos en daarnaast projecten als de Gelderse poort en de Oostvaardersplassen. Er is dan sprake van minimaal beheer, er wordt niet of nauwelijks aanplant van bomen gepleegd en de theorieën over hoe een oerbos ontstaat worden in de praktijk gebracht.

Soorten bossen
In Nederland komen verschillende soorten bossen voor. Er is een onderscheid tussen natuurlijke bossen en productiebossen. Een ander onderscheid is op basis van het milieu waarop deze voorkomen zoals bossen op veengronden, deze worden elzenbroekbossen genoemd en bossen langs rivieren: de ooibossen.

Een grove indeling die ook wordt gemaakt is die in naaldbossen en loofbossen. De naaldbossen zijn aangeplant in die gebieden waar de bodem minder voedzaam is en komen dan ook vooral voor op de zandgronden. We kennen ook gemengde bossen waar naaldbomen en loofbomen door elkaar heen staan.

bos in Nederland
In Nederland is een periode geweest dat het land grotendeels bedekt was met bossen. De naam Holland ('Holtland' of 'Houtland') verwijst hier ook naar.

Maken we een vergelijking tussen Nederland en andere landen in Europa, dan komt Nederland er slecht uit wat betreft het areaal aan bossen, er is verreweg het minste bos in vergelijking met die landen. Dit is veroorzaakt doordat de bossen voor allerlei doeleinden zijn gekapt. Dit was onder andere nodig omdat er ruimte nodig was voor akkerbouw en veeteelt, voor bewoning, wegen en industrie. Ook werd er veel bos gekapt ten behoeve van de mijnbouw en de scheepsbouw. De bossen die we nu in Nederland en in feite in bijna heel Europa hebben, zijn aangeplant. Een uitzondering daarop is een stuk oerbos in Polen dat het laatste oorspronkelijke bos is in Europa. In Nederland wordt ook nieuw bos aangeplant, de laatste decennia is dit onder meer gebeurd in Flevoland.
Gestart door:
Wicher

(Bewerk) (Verwijder)
Er zijn momenteel 1 verwijzingen onder bos.
Pagina 1 van 1  
 Categorie    


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Googlepagina: GooglePullerPagina