Armenpenning.

Type DS
Voorzijde: Vierkant loodje van ongeveer 30 x 30 mm met afgeschuinde hoeken
met Z D, waaronder het jaartal
Keerzijde: 8 : 20 waaronder, gescheiden door een dikke balk ( - )
een getal of de waarde in St.(uivers).
8 : 20 staat voor 8/20ste gulden = 8 stuivers.
Z D = Zero Demand = geen gebrek.

 

Sluit dit venster